Link overslaan

Jouw winkelwagen

Jouw winkelwagen is momenteel leeg.

Klik hier om verder te winkelen.

De prepaid optie voor jouw AdornPay-wearable

MuchBetter

Founder image

For English read below

Prepaid e-wallet met MuchBetter 

De MuchBetter e-wallet maakt het betalen met een AdornPay-wearable voor iedereen mogelijk!

Nooit meer zoeken naar je pinpas of portemonnee, combineer fashion en functionaliteit en betaal met jouw AdornPay-wearable!

Door gebruik te maken van de prepaid optie MuchBetter, kun je betalen met jouw wearable ongeacht welke bank je gebruikt.

Een prepaid account zorgt ervoor dat je je budget kunt beheren en controle houdt over je uitgaven in de app, waardoor je nooit meer teveel geld uitgeeft.

Eenvoudig je account koppelen, opladen en blokkeren via de MuchBetter app. 

Koppel jouw wearable binnen 5 minuten aan je MuchBetter-account en ervaar gelijk het betaalgemak.

 Wearable activeren

Download, registreer en geniet! Creëer en verifieer je MuchBetter account om je AdornPay-wearable te activeren.

1. Download de MuchBetter app in de App Store of Google Play.

 2. Volg de stappen in de MuchBetter app om je account te registreren, inclusief pincode en biometrics.

 3. Om extra veiligheid te creëren voor iedereen, is het nodig om jezelf te verifiëren. Zorg dat je je paspoort of identiteitskaart bij de hand houdt en een maak een selfie om je identiteit te verifiëren.

 4. Wanneer je account geverifieerd is, kun je kiezen uit verschillende opties om je e-wallet op te waarderen: iDEAL, creditcard, bankoverboeking, crypto en safetypay. Klik hiervoor op de oranje opwaardeer-knop onderin en klik op 'storten'.

 5. Koppel nu jouw AdornPay-wearable. Klik bovenin op 'wearables'.

 6. Klik op 'activeren wearable'.

 7. Vul het 9-cijferige nummer in dat is meegeleverd in het doosje van jouw wearable en geef jouw wearable een naam.

 8. Druk op 'activeren'.

Jouw AdornPay-wearable is nu klaar voor gebruik en kan overal gebruikt worden waar je met Mastercard kunt betalen.

Plaats betaalchip:
- Armband: tegenover de sluiting
- Horlogebandje: naast de sluiting (tegenover het uurwerk)

ADORNPAY -1641.jpg__PID:6d8719d0-7375-4b7e-aa40-7ae6c90efe20

Veilig betalen met MuchBetter

Betalen met je wearable is net zo veilig als betalen met je pinpas of telefoon, maar zorgt voor meer controle door realtime inzicht in betalingen en transacties in je e-wallet.

MuchBetter gaat verder dan andere e-wallets om jouw gevoelige informatie te beschermen, met veiligheidsmaatregelen als:

- Alle gevoelige informatie wordt beschermd in de cloud.

- Je account is gekoppeld aan je telefoon, zo houd je altijd realtime overzicht.

 - Schakel touch ID in voor een optimale bescherming van je account.

- Bij een betaling boven de € 50 wordt er gevraagd om een pincode in te toetsen, dit bedrag kan, indien gewenst, naar beneden worden aangepast.

De pincode vind je in de MuchBetter app. Ga hiervoor naar 'kaart', swipe naar de juiste wearable en klik op 'pincode aanvragen'.

Wearable blokkeren

Blokkeer eenvoudig jouw wearable via de MuchBetter app.

Mocht je jouw wearable verliezen kun je deze gemakkelijk en snel blokkeren in de MuchBetter app.

  1.    Open de MuchBetter app.
 2.    Ga naar 'wearables'.
 3.    Klik op de wearable die je wilt blokkeren en klik op 'kaart blokkeren'.
 

De pincode, voor betalingen boven de € 50, vind je in de MuchBetter app. Ga hiervoor naar 'wearables', klik op de juiste wearable en klik op 'pincode aanvragen'.

Belangrijke informatie

Je moet 18 jaar of ouder zijn en inwoner zijn van het VK of de Europese Economische Ruimte (EER) om een MuchBetter-account te gebruiken met AdornPay-wearables. Helaas is het momenteel niet mogelijk om een account aan te maken als je inwoner bent van Zwitserland of Noorwegen. Zie muchbetter.com voor de volledige voorwaarden met betrekking tot het MuchBetter-account.

MuchBetter is een gratis account voor alle AdornPay-wearables.  Je kunt zonder extra kosten meerdere AdornPay-wearables registreren binnen één maandelijks accountabonnement.

Je MuchBetter-wearable account is minimaal 3 jaar te gebruiken voor betalingen. Na 3 jaar kan de levensduur van je account worden verlengd door contact met ons op te nemen via klantenservice@adornpay.nl. 

Voor de volledige voorwaarden met betrekking tot AdornPay-wearables klik je hier.

Dreamy pearl wearable
wearable watchstrap

Horlogebandjes

De stijlvolle horlogebandjes van AdornPay met betaalfunctie shop je hier.

icon image

Sleutelhangers

De luxe sleutelhangers van AdornPay met betaalfunctie shop je hier.

icon image

Armbanden

De leren armbanden van AdornPay met betaalfunctie shop je hier.

Shop AdornPay-wearables

FAQ

The prepaid option for your AdornPay-wearable

MuchBetter

Founder image

Prepaid e-wallet with MuchBetter 

The MuchBetter e-wallet makes paying with an AdornPay wearable possible for everyone!

Never search for your debit card or wallet again, combine fashion and functionality and pay with your AdornPay wearable!

By using the MuchBetter prepaid option, you can pay with your wearable regardless of which bank you use.

A prepaid account ensures that you can manage your budget and keep control over your expenses in the app, so you never spend too much money again.

Easily link, top up and block your account via the MuchBetter app.

Link your wearable to your MuchBetter account within 5 minutes and immediately experience the ease of payment.

How to activate your wearable 

Download, register and enjoy! Create and verify your MuchBetter account to activate your AdornPay wearable.

1. Download the MuchBetter app from the App Store or Google Play. 

2. Follow the steps in the MuchBetter app to register your account, including PIN code and biometrics.

3. To create extra security for everyone, it is necessary to verify yourself. Make sure you have your passport or ID card at hand and take a selfie to verify your identity.

4. Once your account has been verified, you can choose from different options to top up your e-wallet: iDEAL, credit card, bank transfer, crypto and safetypay. To do this, click on the orange top-up button at the bottom and click on 'deposit'.

5. Now connect your AdornPay wearable. Click on 'wearables' at the top.

6. Click on 'activate wearable'.

7. Enter the 9-digit number provided in the box of your wearable and give your wearable a name.

 8. Press 'activate'.

Your AdornPay wearable is now ready to use and can be used anywhere you can pay with Mastercard.

Place payment chip:
- Bracelet: opposite the clasp
- Watch strap: next to the clasp (opposite the timepiece)

ADORNPAY -1641.jpg__PID:6d8719d0-7375-4b7e-aa40-7ae6c90efe20

Pay securely with MuchBetter

Paying with your wearable is just as safe as paying with your debit card or telephone, but provides more control through real-time insight into payments and transactions in your e-wallet.

MuchBetter goes further than other e-wallets to protect your sensitive information, with security measures such as:

- All sensitive information is protected in the cloud.

- Your account is linked to your phone, so you always have a real-time overview.

- Enable touch ID for optimal protection of your account.

- For a payment above €50, you will be asked to enter a PIN code. This amount can be adjusted downwards if desired.

You can find the PIN code in the MuchBetter app. To do this, go to 'card', swipe to the correct wearable and click on 'request PIN code'.

Block your wearable

Easily block your wearable via the MuchBetter app.

If you lose your wearable, you can easily and quickly block it in the MuchBetter app.

 1. Open the MuchBetter app.
 2. Go to 'wearables'.
 3. Click on the wearable you want to block and click on 'block card'.

The PIN code, for payments above €50, can be found in the MuchBetter app. To do this, go to 'wearables', click on the correct wearable and click on 'request PIN code'.

Important information

You must be 18 years or older and a resident of the UK or the European Economic Area (EEA) to use a MuchBetter account with AdornPay wearables. Unfortunately you can't use MuchBetter when you are a resident of Switzerland or Norway. See muchbetter.com for full terms and conditions regarding the MuchBetter account.

MuchBetter is a free account for all AdornPay wearables. You can register multiple AdornPay wearables within one monthly account subscription at no additional cost.

Your MuchBetter wearable account can be used for payments for at least 3 years. After 3 years, the lifespan of your account can be extended by contacting us at customerservice@adornpay.nl.

For full terms and conditions regarding AdornPay wearables, click here.

FAQ

Section
Drop element here